Lezing studentenvereniging

Tijdens het jaarlijkse symposium, op 11 mei 2019, van christelijke studentenvereniging Depositum Custodi mocht ik spreken over prestatiedruk en rust, onder de titel ‘Zat van onrust’. Het Reformatorisch Dagblad deed er verslag van en schrijft: “Wanneer de gerichtheid op een hogere werkelijkheid verdwijnt en het scheppingsritme wordt genegeerd, komt er een razende en rusteloze maatschappij die zonder onderbreking doordraait.” Lees hier verder.

Normatieve praktijken

IGI global boekSamen met VU-collega’s Ronald van Steden en Jan Hoogland heb ik een hoofdstuk geschreven in dit boek over de ‘normatieve praktijkenbenadering’ zoals die in de christelijke filosofie is ontwikkeld. We passen het perspectief toe op netwerkgovernance op het terrein van veiligheidsbeleid. Vertrekpunt is de constatering dat in veel governance-literatuur maar weinig aandacht is voor normatieve kanten van bestuur en beleid. De normatieve praktijkenbenadering gebruiken we om voor deze normatieve dimensies meer ruimte te krijgen.

Zie hier meer info over het boekhoofdstuk.

 

Neocalvinisme, prestatiedruk en rust

KuyperVoor het decembernummer van tijdschrift Sophie schreef ik een essay over rust. Hierin analyseer ik wat de traditie van neocalvinistisch denken te bieden heeft voor een vermoeide prestatiemaatschappij. Ook al is het bepaald geen traditie waarin de katholieke vita contemplativa overheerst, dat betekent nog niet automatisch dat ze ook een prestatiemaatschappij ondersteunt of aanjaagt. Drie gezichtspunten werk ik uit: neocalvinistische kritiek op de prestatiemaatschappij, de waardering voor de wekelijkse rustdag en handreikingen om ontspanning in het actieve leven in te brengen. Zie ook Sophie-online.

Boekbespreking Understanding Legitimacy

legitVoor Philosophia Reformata, het internationale tijdschrift voor christelijke filosofie, schreef ik een bespreking van Understanding legitimacy. Political Theory and Neo-Calvinist Social Thought (2017) van Philip D. Shadd. Een boeiende studie over het belang en de actualiteit van de politieke denktraditie sinds Abraham Kuyper. Zie hier voor de bespreking.