Boekbespreking Understanding Legitimacy

legitVoor Philosophia Reformata, het internationale tijdschrift voor christelijke filosofie, schreef ik een bespreking van Understanding legitimacy. Political Theory and Neo-Calvinist Social Thought (2017) van Philip D. Shadd. Een boeiende studie over het belang en de actualiteit van de politieke denktraditie sinds Abraham Kuyper. Zie hier voor de bespreking.