Neocalvinisme, prestatiedruk en rust

KuyperVoor het decembernummer van tijdschrift Sophie schreef ik een essay over rust. Hierin analyseer ik wat de traditie van neocalvinistisch denken te bieden heeft voor een vermoeide prestatiemaatschappij. Ook al is het bepaald geen traditie waarin de katholieke vita contemplativa overheerst, dat betekent nog niet automatisch dat ze ook een prestatiemaatschappij ondersteunt of aanjaagt. Drie gezichtspunten werk ik uit: neocalvinistische kritiek op de prestatiemaatschappij, de waardering voor de wekelijkse rustdag en handreikingen om ontspanning in het actieve leven in te brengen. Zie ook Sophie-online.