Normatieve praktijken

IGI global boekSamen met VU-collega’s Ronald van Steden en Jan Hoogland heb ik een hoofdstuk geschreven in dit boek over de ‘normatieve praktijkenbenadering’ zoals die in de christelijke filosofie is ontwikkeld. We passen het perspectief toe op netwerkgovernance op het terrein van veiligheidsbeleid. Vertrekpunt is de constatering dat in veel governance-literatuur maar weinig aandacht is voor normatieve kanten van bestuur en beleid. De normatieve praktijkenbenadering gebruiken we om voor deze normatieve dimensies meer ruimte te krijgen.

Zie hier meer info over het boekhoofdstuk.