Postseculiere bestuurskunde

In tegenstelling tot de sociologie, antropologie en rechtswetenschappen heeft de bestuurskunde nauwelijks tot geen aandacht voor de terugkeer van religie in het publieke domein. Met twee collega’s schreef ik hierover: hoe dat komt en hoe de bestuurskunde zinvol kan omgaan met religie in publiek domein en openbaar bestuur. De titel van het artikel is ‘Where Public Theology and Public Administration Meet’. Dat doen we vanuit het werk van de Duitse filosoof Jurgen Habermas. Ons artikel verscheen in het International Journal of Public Theology. Lees hier meer.