Het belang van de rustdag

Juist op het moment waarop we hem als samenleving het meest nodig lijken te hebben, lijkt hij steeds onbereikbaarder voor ons te worden: de wekelijkse rustdag. Hier zien we de paradox van een neoliberale samenleving. Prestatiedruk en vermoeidheid worden niet als een collectief probleem gezien, maar als psychische kwestie van het individu, die hijzelf moet oplossen. Desondanks geloof ik dat in een wekelijkse collectieve rustdag een wezenlijke remedie ligt. Kunnen we een verhaal vertellen over de rustdag die het verlangen ernaar en de liefde ervoor opnieuw opwekt? Voor tijdschrift Wapenveld schreef ik daarover een essay, dat ook in verkorte versie is gepubliceerd in het Nederlands Dagblad.