Bundel voor Boutellier

Onze tijd wordt veelal als chaotisch ervaren en maatschappelijk onbehagen tiert welig. Sombere diagnosen over het moderne bestaan hebben als gevolg daarvan vaak de overhand. In weerwil van dit cultuurpessimisme verrijst in het oeuvre van de spraakmakende publieke intellectueel Hans Boutellier een pragmatische tegenstem. Hij verzet zich tegen al te veel gesomber over veiligheid, criminaliteit, secularisatie, publieke moraal en sociale samenhang. In Boutelliers goed ontvangen, herdrukte en vertaalde boeken vinden we een tegendraads, nuchter en soms zelfs opbeurend perspectief op het hedendaagse samenleven.

Ter ere van Boutelliers emeritaat heb ik met VU-collega Ronald van Steden een Liber Amicorum verzorgd: Pragmatisch verzet tegen cultuurpressimisme. In deze bundel gaan zestien auteurs het gesprek aan met Boutellier door het belang van zijn werk te onderstrepen, kritisch te bevragen en van nieuw licht te voorzien. Voor wie op zoek is naar onthaastende intellectuele reflecties over de grote vragen van onze tijd, gerelateerd aan de actuele beleidspraktijk, biedt dit boek inspirerende bijdragen.

Het boek, uitgegeven door Boom Den Haag, is verkrijgbaar in de boekhandel vanaf 11 oktober 2019. Zie ook hier.