Bundel voor Boutellier

Onze tijd wordt veelal als chaotisch ervaren en maatschappelijk onbehagen tiert welig. Sombere diagnosen over het moderne bestaan hebben als gevolg daarvan vaak de overhand. In weerwil van dit cultuurpessimisme verrijst in het oeuvre van de spraakmakende publieke intellectueel Hans Boutellier een pragmatische tegenstem. Hij verzet zich tegen al te veel gesomber over veiligheid, criminaliteit, secularisatie, publieke moraal en sociale samenhang. In Boutelliers goed ontvangen, herdrukte en vertaalde boeken vinden we een tegendraads, nuchter en soms zelfs opbeurend perspectief op het hedendaagse samenleven.

Ter ere van Boutelliers emeritaat heb ik met VU-collega Ronald van Steden een Liber Amicorum verzorgd: Pragmatisch verzet tegen cultuurpressimisme. In deze bundel gaan zestien auteurs het gesprek aan met Boutellier door het belang van zijn werk te onderstrepen, kritisch te bevragen en van nieuw licht te voorzien. Voor wie op zoek is naar onthaastende intellectuele reflecties over de grote vragen van onze tijd, gerelateerd aan de actuele beleidspraktijk, biedt dit boek inspirerende bijdragen.

Het boek, uitgegeven door Boom Den Haag, is verkrijgbaar in de boekhandel vanaf 11 oktober 2019. Zie ook hier.

Het belang van de rustdag

Juist op het moment waarop we hem als samenleving het meest nodig lijken te hebben, lijkt hij steeds onbereikbaarder voor ons te worden: de wekelijkse rustdag. Hier zien we de paradox van een neoliberale samenleving. Prestatiedruk en vermoeidheid worden niet als een collectief probleem gezien, maar als psychische kwestie van het individu, die hijzelf moet oplossen. Desondanks geloof ik dat in een wekelijkse collectieve rustdag een wezenlijke remedie ligt. Kunnen we een verhaal vertellen over de rustdag die het verlangen ernaar en de liefde ervoor opnieuw opwekt? Voor tijdschrift Wapenveld schreef ik daarover een essay, dat ook in verkorte versie is gepubliceerd in het Nederlands Dagblad.

Postseculiere bestuurskunde

In tegenstelling tot de sociologie, antropologie en rechtswetenschappen heeft de bestuurskunde nauwelijks tot geen aandacht voor de terugkeer van religie in het publieke domein. Met twee collega’s schreef ik hierover: hoe dat komt en hoe de bestuurskunde zinvol kan omgaan met religie in publiek domein en openbaar bestuur. De titel van het artikel is ‘Where Public Theology and Public Administration Meet’. Dat doen we vanuit het werk van de Duitse filosoof Jurgen Habermas. Ons artikel verscheen in het International Journal of Public Theology. Lees hier meer.

Lezing studentenvereniging

Tijdens het jaarlijkse symposium, op 11 mei 2019, van christelijke studentenvereniging Depositum Custodi mocht ik spreken over prestatiedruk en rust, onder de titel ‘Zat van onrust’. Het Reformatorisch Dagblad deed er verslag van en schrijft: “Wanneer de gerichtheid op een hogere werkelijkheid verdwijnt en het scheppingsritme wordt genegeerd, komt er een razende en rusteloze maatschappij die zonder onderbreking doordraait.” Lees hier verder.

Normatieve praktijken

IGI global boekSamen met VU-collega’s Ronald van Steden en Jan Hoogland heb ik een hoofdstuk geschreven in dit boek over de ‘normatieve praktijkenbenadering’ zoals die in de christelijke filosofie is ontwikkeld. We passen het perspectief toe op netwerkgovernance op het terrein van veiligheidsbeleid. Vertrekpunt is de constatering dat in veel governance-literatuur maar weinig aandacht is voor normatieve kanten van bestuur en beleid. De normatieve praktijkenbenadering gebruiken we om voor deze normatieve dimensies meer ruimte te krijgen.

Zie hier meer info over het boekhoofdstuk.

 

Neocalvinisme, prestatiedruk en rust

KuyperVoor het decembernummer van tijdschrift Sophie schreef ik een essay over rust. Hierin analyseer ik wat de traditie van neocalvinistisch denken te bieden heeft voor een vermoeide prestatiemaatschappij. Ook al is het bepaald geen traditie waarin de katholieke vita contemplativa overheerst, dat betekent nog niet automatisch dat ze ook een prestatiemaatschappij ondersteunt of aanjaagt. Drie gezichtspunten werk ik uit: neocalvinistische kritiek op de prestatiemaatschappij, de waardering voor de wekelijkse rustdag en handreikingen om ontspanning in het actieve leven in te brengen. Zie ook Sophie-online.