Christelijke politiek

De praktijk van christelijke politiek ondersteun ik graag met politiek-filosofische bezinning. Dat doe ik vooral in verbondenheid met de ChristenUnie en meer in het bijzonder het Wetenschappelijk Instituut van de partij. Hieronder mijn belangrijkste bijdragen tot dusver.

 

Mijn nieuwe project:

beginsel

In 2019 werk ik aan een verdieping van het nieuwe beginselprogramma Vrede zoeken, recht doen dat het partijcongres in 2018 heeft aangenomen. Dat moet een toegankelijk boekje worden en is bedoeld voor gebruik in opleidingen van de ChristenUnie, voor leden, raadsleden en bestuurders die verdieping zoeken in de ideologische bronnen van de christelijke politiek.

 

 

Coöperatiemaatschappij

In 2014 heb ik met Wouter Beekers het boek Coöperatiemaatschappij geschreven. Het boek is een bijdrage aan het debat over de participatiesamenleving en onderdeel van de boekenreeks over christelijk-sociaal denken op weg naar 2030. Het boek gaat over de vraag op welke manier we anno nu het beste solidariteit kunnen organiseren, hoe daarin de juiste verhouding te vinden tussen overheid, markt en samenleving. We zijn daarin niet zozeer gericht op beleidsaanbevelingen, maar meer op de grotere kaders.

cooperatiemaatschappij

Enerzijds geven we stevige kritiek op al te gemakkelijk roepen om meer participatie van de samenleving. Er dreigt gulzig bestuur en er heerst een vitaliteitsmythe. Anderzijds doen we een serieus tegenvoorstel. We zien oude vormen van maatschappelijk samenwerken herleven: de coöperatie. Daarin zien we een nieuw ideaaltype van denken over goed organiseren en maatschappelijke taakverdeling. We verkennen vervolgens de benodigde omslagen die gemaakt moeten worden.

We hebben deze studie gepresenteerd op het Christelijk-Sociaal Congres van 2014. Het boek is gratis te downloaden.

Voor enkele hoofdlijnen uit het boek, lees de blog die verscheen op opinieplatform Socialevraagstukken.nl. In diverse media is aandacht geweest voor ons boek. Met dagblad Trouw hadden we een interview over ons boek. Het Nederlands Dagblad besprak de presentatie bij het Christelijk-Sociaal Congres en het Reformatorisch Dagblad versloeg het WI-symposium over dit thema.

 

De identiteit van christelijke politiek

Groen 1701 - cover (002)

Wat kenmerkt nu de christelijke politiek? Wat maakt haar nu uniek in het politieke landschap. Zijn dat specifieke waarden, of de manier waarop ze te werk gaat?

Tijdens de bezinning in 2015 op de nieuwe kernwaarden van de ChristenUnie schreef ik op uitnodiging een gastblog hierover. Mijn stelling: christelijke politiek is anti-revolutionaire politiek.

Bij de lancering van het nieuwe WI-tijdschrift Groen waar het thema ‘utopie’ centraal stond heb ik deze gedachte verder uitgewerkt in mijn artikel ‘Anti-utopisch denken en christelijke politiek’ (2017).

 

Religie in de marge van de samenleving

Een thema dat mij al sinds mijn studententijd intrigeert is de discussie over de plaats van religie in het publieke domein. Wat mij opvalt in die discussies is de tobberigheid waarmee christenen hierover kunnen spreken. De teneur is dat religie en zeker de christelijke orthodoxie naar de marge gedreven zou worden. Volgens mij is dat overdreven en kunnen we meer ontspannen in deze discussie staan.

omslag_39-4

Als redacteur van Radix, tijdschrift over geloof, wetenschap en samenleving heb ik eens een themanummer gemaakt getiteld uit de marge van de seculiere samenleving (winternummer 2013).

Het hele themanummer is gratis te downloaden.

Zelf heb ik daarin een artikel geschreven waarin ik kritische kanttekeningen plaats bij de marginaliseringsthese: ‘Hoezo in de marge?’ (pag. 248-257).

 

In diverse opiniebijdragen heb ik de kanttekening bij de tobberigheid over marginalisering verder uitgewerkt richting de ruimte voor christelijke politiek. In het voorjaar van 2014, in een gastblog voor het WI en in een opinieartikel in het Friesch Dagblad en Reformatorisch Dagblad. 

In een terugblik op kabinet Rutte-II, wat door orthodox protestanten gevreesd werd als nieuw paars, heb ik in 2017 in het Reformatorisch Dagblad betoogd dat de ‘seculiere tegenwind’ wel meeviel. Ook heb ik mijn these aangescherpt: we hebben niet zozeer te maken met een seculiere meerderheid, maar verschillende en botsende seculiere minderheden.

 

Fellowsprogramma

fellows

Het Wetenschappelijk Instituut heeft een opleidingsprogramma voor academische studenten en afgestudeerden, het Fellows-programma. Een jaar lang, eenmaal per maand, op een avond of zaterdag met zo’n vijftien tot twintig deelnemers in gesprek met boeiende politici en intellectuelen over de christelijke politieke traditie en de toekomstagenda. Het is een uitdagend programma waarin primaire bronnen worden gelezen van Augustinus, Althusius en Calvijn tot Groen, Kuyper, Dooyeweerd en Hauerwas – en bediscussieerd in het licht van de actualiteiten. Zelf heb ik deelgenomen aan dit programma in 2011 en mijn essay geschreven over ‘christelijke politiek in een postchristelijke tijd’. Van 2014 t/m 2016 had ik het voorrecht cursusleider te mogen zijn van de Fellows. Zie hier voor een impressie van het huidige programma.