Neocalvinisme, prestatiedruk en rust

KuyperVoor het decembernummer van tijdschrift Sophie schreef ik een essay over rust. Hierin analyseer ik wat de traditie van neocalvinistisch denken te bieden heeft voor een vermoeide prestatiemaatschappij. Ook al is het bepaald geen traditie waarin de katholieke vita contemplativa overheerst, dat betekent nog niet automatisch dat ze ook een prestatiemaatschappij ondersteunt of aanjaagt. Drie gezichtspunten werk ik uit: neocalvinistische kritiek op de prestatiemaatschappij, de waardering voor de wekelijkse rustdag en handreikingen om ontspanning in het actieve leven in te brengen. Zie ook Sophie-online.

Boekbespreking Understanding Legitimacy

legitVoor Philosophia Reformata, het internationale tijdschrift voor christelijke filosofie, schreef ik een bespreking van Understanding legitimacy. Political Theory and Neo-Calvinist Social Thought (2017) van Philip D. Shadd. Een boeiende studie over het belang en de actualiteit van de politieke denktraditie sinds Abraham Kuyper. Zie hier voor de bespreking.